Татар теле

TATZET

Татар теле: зур электрон тупланма


Сүзлекләр

Сүзлекләрнең электрон фонды (ТР ФА ТӘһСИ)

Татар теленең электрон этнолингвистик терминологик сүзлеге (ТР ФА ГСИ һәм ТР ФА ТӘһСИ)


Корпуслар

Татар матур әдәбияты корпусы (ТР ФА ТӘһСИ)

«Туган тел» татар гомумтел корпусы (ТР ФА ГСИ)


Атласлар

Татар халык сөйләшләре атласының электрон версиясе (ТР ФА ГСИ һәм ТР ФА ТӘһСИ)


Топонимия

Татарстан Республикасы топонимнарының электрон каталогы (ТР ФА ТӘһСИ)


Машина тәрҗемәсе

Рус һәм татар телләре белән эшләү мөмкинлеге булган профессиональ «Смарткат» тәрҗемә автоматлаштыру системасы (ABBYY һәм ТР ФА ГСИ)

Яндекс.Переводчик (Русча-татарча тәрҗемә – ТР ФА белән берлектә)


Морфологик анализ

Онлайн автоматик морфологик анализ (ТР ФА ГСИ)


Төрле лингвистик мәгълүмат базалары

Төрки телләр морфемаларының күпфункцияле моделе (ТР ФА ГСИ)


Компьютер программаларын татарчалаштыру, смартфоннар өчен кушымталар

Android ОС өчен русча-татарча һәм татарча-русча сүзлек (ТР ФА ГСИ)

iOS өчен мәгълүмат технологияләре терминнары сүзлеге (ТР ФА ГСИ)

Android операцион системасы өчен «Тиз.Яз» предиктив кертү системасы (ТР ФА ГСИ)

Android операцион системасы өчен латин графикасына нигезләнгән «Тiz.Yaz» татарча клавиатура кушымтасы (ТР ФА ГСИ)

iOS мобиль операцион системасы өчен татарча клавиатура кушымтасы (ТР ФА ГСИ)

macOS операцион системасы өчен татарча клавиатура (ТР ФА ГСИ)

Microsoft Office өчен татарча локализация пакетлары (орфографияне тикшерү мөмкинлекләре белән) (Майкрософт һәм ТР ФА ГСИ)

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2016

Microsoft Windows өчен татарча локализация пакетлары (Майкрософт һәм ТР ФА ГСИ)

Windows 7

Windows Vista

Windows 8

Windows 8.1


Китапханә

Китапханә (ТР ФА ТӘһСИ)

«Фәнни Татарстан» журналы (ТР ФА ТӘһСИ)

Электрон хрестоматияләр (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татармультфильм һәм ТР ФА ТӘһСИ)


ТР ФА ТӘһСИ - Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты

ТР ФА ГСИ - Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Гамәли семиотика институты