Гарипова_Ф.

Гарипова Ф.Г. Татар топонимиясе: халкыбызның географик атамаларында – терминнар / Ф.Г. Гарипова. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – 456 б.

Монографиядә татар топонимик терминнары тикшерелә. Географик атамалар ясауда кулланылган терминнар тарихи-чагыштырма планда, таралу ареаллары ягыннан анализлана. Топонимик терминнарның вакытлар үтү белән топонимнарга әверелү юллары күрсәтелә. Тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга һәм татар топонимиясе белән кызыксынган киң катлам укучыларга тәкъдим ителә.