Харрасова_Р.

Харрасова Р.Ф. Әдәби тәнкыйть нигезләре / Р.Ф. Харрасова. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – 312 б.

Китап әдәби тәнкыйть өлкәсендәге фәнни эзләнүләр теориясе, методологиясе, әдәби тәнкыйтьнең гомуми һәм универсаль закончалыклары, жанр формалары белән таныштыра. Ул югары уку йортларында, гыйльми тикшеренү институтларында «Әдәби тәнкыйть» фәнен үзләштерүче студентлар һәм аспирантлар өчен уку әсбабы сыйфатында хәзерләнде. Хезмәт шулай ук журналистлар, мөхәррирләр, мәктәп укытучылары, язучылар өчен дә файдалы булыр.