Хисамов_О.

Хисамов О.Р. Татарстанның Көнбатыш Кама аръягы ойконимиясе / Олег Ришатович Хисамов. – Казан: ТӘһСИ, 2017. – 176 б.

Монографиядә Татарстан Республикасының Көнбатыш Кама аръягындагы татар авылларының атамалары тарихи-лингвистик яктан анализлана. Авыл атамаларын топонимика фәнендә ойконим дигән термин белән атыйлар. Ойконимнарда күптән онытылган сүзләр, формалар саклана. Алар безгә халык, аның тарихы, мәдәнияте, теле турында кыйммәтле мәгълүмат җиткерәләр. Ойконимнарны тарихи – лингвистик яссылыкта анализлау, шулай ук, татар халкының килеп чыгышы мәсьәләләренә ачыклык кертергә дә булыша. Хезмәт галимнәргә, аспирантларга, студентларга, туган як тарихы белән кызыксынучыларга адреслана.