Институтның нәшрият эшчәнлеге фәнни-нәшрият бүлеге аша башкарыла. Бүлекнең төп эше – Институтта эшләнә торган барлык фәннни хезмәтләрне басмага әзерләү, басылып чыкканнарын китапханәләргә тапшыру, Институт тормышында булган төрле фәнни мероприятиеләргә ярдәмчел басма продукция әзерләү һ.б.

Фәнни-нәшрият бүлеге шулай ук конференцияләр һәм башка фәнни чаралар вакытында Институтта әзерләнеп басылып чыккан китапларның күргәзмәләрен дә оештыра.

"Фәнни Татарстан" журналы

Яңа китаплар 

Конференцияләр материаллары

Культурное наследие Татарстана Центр перспективных экономических исследований Академии Наук РТ 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан Виртуальный музей-библиотека Академии Наук Республики Татарстан Татарстанский ЦНТИ