Нәшрият

Институтның нәшрият эшчәнлеге фәнни-нәшрият бүлеге аша башкарыла. Бүлекнең төп эше – Институтта эшләнә торган барлык фәннни хезмәтләрне басмага әзерләү, басылып чыкканнарын китапханәләргә тапшыру, Институт тормышында булган төрле фәнни мероприятиеләргә ярдәмчел басма продукция әзерләү һ.б.

Фәнни-нәшрият бүлеге шулай ук конференцияләр һәм башка фәнни чаралар вакытында Институтта әзерләнеп басылып чыккан китапларның күргәзмәләрен дә оештыра.

"Фәнни Татарстан" журналы

Яңа китаплар 

Конференцияләр материаллары