Структура

Дирекция
Бүлекләр:
    Гомуми тел белеме бүлеге
    Ареаль лингвистика бүлеге
    Лексикография бүлеге 
    Әдәбият белеме бүлеге
    Текстология бүлеге
    Халык иҗаты бүлеге
    Милли мәгариф бүлеге
    Язма мирас үзәге
    Сәнгать белеме үзәге
    Нәшрият бүлеге
    Фәнни китапханә